Historiek


1244: Jacques de Wellin, bijnaam ‘de la vaux’, bouwt een eenvoudige toren om de Romeinse weg van Bavay naar Nassonge te controleren, op verzoek van de Abdij van Andage (nu Saint-Hubert).

1450: Jean II de Berlo bouwt een fort, oorspronkelijk bestaande uit drie grote torens die onderling verbonden zijn met weergangen.

1464: Belegering door troepen uit Dinant.

1500: De vierde toren wordt gebouwd.

1630: Jacques Renard de Rouveroit koopt het domein.


Portret van de Echtelieden de Rouveroit en de Locquenghein in de kerk van Lavaux-Sainte-Anne


1634: Hij bouwt het fort om tot een woning in renaissancestijl, inclusief klokvormige Rijnlandse daken, afbraak van de noordelijke weergang en bouw van een toegangspoort in renaissancestijl. Hij onteigent de dorpsbewoners aan de voet van het kasteel om plaats te maken voor zijn boerderijen, waardoor zij gedwongen zijn om hun huizen herop te bouwen aan de overkant van de Wimbe (kleine stroom die door Lavaux-Sainte-Anne loopt en uitmondt in de Lesse).

1637: Jacques Renard de Rouveroit en zijn nakomelingen ontvangen de titel van baron van keizer Ferdinand III.

1730: De kapel en de badkamer in romaanse stijl worden gebouwd.

1734: De neef van baron Henry Joachim de Rouveroit, Florimond Claude de Mercy d’Argenteau, verlaat Lavaux-Sainte-Anne om te gaan studeren in Turijn als hij zeven jaar is. Hij groeit op bij zijn oom De Rouveroit vanaf de leeftijd van twee jaar, de prille leeftijd waarop zijn moeder sterft. Zijn vader heeft het te druk met vechten en vertrouwt hem toe aan de zorgen van zijn oom. Als hij 23 jaar is, start hij een diplomatieke carrière als ambassadeur van Oostenrijk bij de hoven van Turijn, Sint-Petersburg en Warschau. In Versailles onderhandelt hij over het huwelijk tussen Louis XVI en Marie-Antoinette en hij vertelt tot in het kleinste detail alles wat Marie-Antoinette zegt en doet aan haar moeder de keizerin.


Het kasteel rond 1740 in de Heerlijkheden van het Luikse land


1796: Plaatselijke revolutionairen vernielen de ‘schrikbarende tekens van de tirannie’. De banieren worden verwijderd van de daken en de wapenschilden worden met hamers bewerkt.

1810: Het domein wordt verkocht.

1924: De kasteelruïne wordt verkocht aan de firma Berheim.

1933: Schenking van het domein aan de vzw Les Amis du Château de Lavaux-Sainte-Anne, opgericht door barones Lemonnier, die de restauratie volledig zal betalen (voor een totaalbedrag van 4 miljoen euro). Zonder haar zou het kasteel nu nog een ruïne zijn.

1936: Opening van het kasteel voor het publiek.

1937: Het kasteel wordt beschermd als monument.

1942-1944: Het kasteel wordt gebruikt om de kunstwerken uit Brugse en Antwerpse musea te verstoppen. De Duitse generaal Von Falkenhausen laat het kasteel verzegelen om de werken te beschermen.


Les Amis du château de Lavaux-Sainte-Anne


Ons kasteel is sinds 1934 in handen van onze vzw Les Amis du château de Lavaux-Sainte-Anne. De vzw beheert de site en zorgt voor het onderhoud en de restauratie. Zij accepteert dankbaar alle giften en legaten voor de site en de musea.

Zoals bij veel meesterwerken hangt het lot van ons kasteel af van de toevloed van bezoekers en hun wens om dit historische verblijf, dit juweel van de Naamse Famenne te bewaren. Het is de taak van ons allemaal om het te beschermen!

Wanneer u het kasteel en zijn collecties bezoekt, draagt u daarmee bij aan het behoud.

Hartelijk dank daarvoor en een aangenaam bezoek.